Provoz kamerového systému dle zákona

08. 03. 2017

Kamerové systémy z hlediska legislativy

Od května 2018 vstupuje v platnost nový zákon na ochranu osobních údajů (GDPR), který mění dosavadní systém legalizace provozu kamerového systému se záznamem. Připravili jsem pro vás ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří řadu balíčkových řešení, které obsahují kompletní legalizaci kamerového systému dle GDPR 2018.

Pokud jste se rozhodli provozovat kamerový systém je třeba se informovat, zda se na vás nevztahují povinnosti s tím spojené. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanoviska, která provozování kamerového systému upravují.

Hlavním rozdíly mezi kamerovými systémy z hlediska legislativy jsou:

Kamerové systémy bez záznamu

 • Při provozování kamerového systému bez záznamu se musíme řídit pouze obecnými předpisy na ochranu osobnosti. Kamery nesmějí snímat prostory, kde lidé vykonávají soukromé záležitosti ( sprchy, toalety apod.) nebo, kde neočekávají, že mohou být sledováni.
 • Osoby musí být náležitě informovány (např. tabulkou/samolepkou) o tom, že je snímaný prostor monitorován.


Kamerové systémy se záznamem

 • V tomto případě se už jedná o zacházení s osobními údaji, proto je nutné se zaregistrovat. Nejjednodušší způsob je vyplnit elektronický formulář na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Registrační formulář naleznete zde.
 • Tato povinnost se nevztahuje na všechny subjekty, vyjímku tvoří např. plnění úkolů uložených zákonem (Policie ČR), právní předpis, legální zmocnění či povinnost zpracovávat osobní údaje apod. Vyhnout se tomu, ale můžete také tím, že kamery nasměrujete pouze na svůj majetek, který chcete tímto chránit. Pokud budete monitorovat pouze svůj majetek není nutné tento kamerový systém registrovat. Doporučujeme ještě výstražnou tabulku informující o snímaném prostoru a to už z preventivních důvodů. Poslední vyjímku tvoří situace, kdy budete mít řádný souhlas všech subjektů, které budou monitorovány, což je v praxi někdy těžko realizovatelné.
 • Tuto povinnost mají správci nikoli zpracovatel (prodejce, technik). Správce je definován jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně.
 • I v tomto případě platí dodržování obecných předpisů na ochranu osobnosti. To znamená vhodné umístění kamer, aby nesnímaly prostory, kde se vykonávají soukromé záležitosti nebo, kde lidé neočekávají, že mohou být sledováni.


Pro registraci kamerového systému je nutné splnit tyto podmínky:

 • Stanovit účel provozování kamerového systému, tedy proč byl zřízen a jak bude využíván. Nejčastější důvod je uváděn jako ochrana majetku a bezpečí osob.
 • Záznam musí být uchováván jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu a poté musí být smazán.
 • Kamerový systém musí být řádně chráněn před zneužitím (umístění, přístup jiných osob).
 • Snímané prostory musí být výrazně označeny u všech vstupů.
 • Všechny osoby oprávněné k pohybu v monitorovaném prostoru (zaměstnanci firmy, obyvatelé domu) by měly ověřitelným způsobem vyjádřit souhlas s pořizováním záznamu.
 • Kamery nesmí být umístěny tam, kde lidé vykonávají soukromé záležitosti.

Úřad má 30 dnů na zapsání oznámení o zpracování.

Splnění podmínek se může zdát obtížné, ale je nutno podotknout, že tyto podmínky jsou stanoveny pouze úředně, nikoliv zákonem a jedná se jen o názor úředníků. Jejich porušení neznamená hned porušení zákona, ale jen rozdílný právní názor. Je důležité vždy řádně používání kamerového systému zdůvodnit.

Upozorňujeme, že tento článek je pouze informativní. Jde o obecné shrnutí výkladu předpisů a praktických zkušeností. Podrobnější informace hledejte na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Chci poptat registraci kamerového systému dle GDPR:

100%
Mirek
28.08.2017

dodací lhůta

přehlednost obchodu

kvalita komunikace

Perfektní servis, komunikace a doručovací doba. Dobré ceny!
Žádné
Za mě osobně mohu jen doporučit.
100%
Ověřený zákazník
28.05.2017

dodací lhůta

přehlednost obchodu

kvalita komunikace

on-line komunikace a technická podpora velice vstřícné jednání nabídka kvalitního zboží
žádné