IR dosvit

IR dosvit je uváděn v metrech. Tato hodnota určuje přibližný maximální dosvit infračerveného reflektoru kamery. Každé prostředí se však vyznačuje jinou odrazivostí, proto doporučujeme hodnotu požadovaného dosvitu předimenzovat o cca 20-40% proti reálné vzdálenosti. Například pro reálnou vzdálenost 20m vyberu kameru s dosvitem do 30m atd..