Virtuální hranice

Pokročila videoanalytická funkce kamerových systémů PATRONUM®, díky niž dokáže systém rozpoznat překročení uživatelsky nastavitelné virtuální hranice a na základě této detekce vykonat požadovanou funkci.